Giao nhận hàng hóa

Sau khi Quý khách hàng thanh toán tiền mua hàng, chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị vận chuyển đến lấy hàng và tiến hành đi giao cho Quý khách hàng. 

Chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý khách hàng số vận đơn sau khi đơn vị vận chuyển đến nhận hàng.

Vui lòng nghe điện thoại khi nhân viên giao hàng liên hệ với Quý khách và kiểm tra tình trạng hàng hoá trước khi nhận.

Lưu ý: hàng không đổi, trả sau khi đã sử dụng.

Chia sẻ: