Nguồn gốc hàng hóa

Toàn bộ hàng hóa cung cấp tại Click2buy.vn là hàng nhập khẩu chính hãng do chúng tôi là đại diện ủy quyền tại Việt Nam, có đầy đủ Chứng chỉ xuất xứ và Chứng chỉ chất lượng.

Nhãn hiệu: Simple Green®. Hãng sản xuất: Sunshine Makers Inc. Xuất xứ hàng hóa: USA.

Xem thêm thông tin về sản phẩm Simple Green tại website: www.toancaugroup.com.vn hoặc www.facebook.com/toancaugroup

Nhãn hiệu: Evapo-Rust®. Hãng sản xuất: Harris International Laboratories Inc. Xuất xứ : USA.

Xem thêm thông tin về sản phẩm Evapo-Rust tại website: www.tayriset.com hoặc www.facebook.com/toancaugroup

Nhãn hiệu: Nu Finish®. Hãng sản xuất: Energizer. Nước xuất xứ: USA.

Xem thêm thông tin về sản phẩm Nu Finish tại website: www.nufinish.com.vn hoặc www.facebook.com/nufinish.vietnam

Nhãn hiệu: Howard®. Nhà sản xuất: Howard Products Inc. Nước xuất xứ: USA.

Xem thêm thông tin về sản phẩm Howard tại website: www.howardproducts.com.vn hoặc www.facebook.com/howardproducts.vietnam

Chia sẻ: